Regulamin

Buty i stroje taneczne produkowane są na zamówienie z najlepszych jakościowo materiałów.

Czas realizacji

Buty otrzymasz w terminie od 10 do 25 dni roboczych

Jeśli nie będziesz zadowolona

Będziesz mogła zwrócić towar, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Formularz odstąpienia od umowy.

Takie prawo nie ma zastosowania w przypadku butów produkowanych na indywidualny wymiar np. jeśli będą dopasowane do szerokości Twojej stopy.

Adres do zwrotu:

Akcesoria do tańca

ul Szyperska 13c/2

61-754 Poznań

Zwrot pieniędzy

Po otrzymaniu towaru zwrócimy Tobie całą wpłaconą kwotę (koszt zakupu towaru + koszt wysyłki).

Konto bankowe do wpłat bezpośrednich:

Odbiorca: Akcesoria do tańca

Bank: Ideabank  

Numer konta: 32 1950 0001 2006 0045 1811 0001  

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko + numer zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

1. Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny na podst. artykułu 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust1 i ust2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r/ informuję iż: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma Better Home NIP: 669-24-35-14 z siedzibą ul. Szyperska 13c/2, 61-754 Poznań.  

1.2 Dane osobowe kupującego są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji przez firmę Better Home umowy pośrednictwa sprzedaży.  Kupującym przysługują następujące prawa: "

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli kupujący uprzednio taką zgodę wyraził, 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez usługodawcę

Kupujący może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 - 21 RODO, kontaktując się z administratorem danych osobowych pod adresem mailowym kontakt@akcesoriadotanca.pl lub na adres pocztowy - Better Home ul. Szyperska 13c/2, 61-754 Poznań

 1.3. Dane kupującego będą przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie w celu realizacji umowy pośrednictwa sprzedaży. Klient może uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego - są to dane teleadresowe podawane w celu realizacji wysyłki zakupionego przedmiotu. 

1.4. Dane klientów będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy do celów reklamacyjnych

1.5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

1.6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Zasady ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług pośredniczenia w sprzedaży towaru zakupionego przez kupującego od dostawcy zagranicznego.

2.2 Pomiotem prowadzącym pośrednictwo sprzedaży jest firma Better Home NIP: 669-24-35-147 z siedzibą Poznań ul. Szyperska 13c/2, 61-754 Poznań, adres e-mail kontakt@akcesoriadotanca.pl, tel. 502730498

2.3 Kupujący dokonując zakupu zawiera umowę na pośrednictwo w dostawie przedmiotów lub towarów od kontrahenta zagranicznego.

2.4 Na podstawie zawartej umowy firma Better Home NIP: 669-24-35-147 pośredniczy w zawieraniu transakcji na rzecz Kupującego, w jego imieniu i na jego rachunek oraz przekazuje należną kwotę za zmówiony towar do kontrahenta. 

2.5 Podmiot prowadzący pośrednictwo sprzedaży oświadcza, że nie jest importerem towarów zamawianych przez Kupującego. 

 3. Realizacja zamówienia 

3.1 Zamówienie można składać za pomocą funkcji kup. 

3.2 Firma Better Home składa zamówienie u kontrahenta zagranicznego w imieniu i na rzecz Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie. 

3.3 Kupujący w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar. 

3.4 Płatności można dokonać poprzez system PayU, Przelewy24 lub na numer konta bankowego:

32 1950 0001 2006 0045 1811 0001

3.5 W tytule przelewu wkazane jest, aby podać imię i nazwisko oraz nr zamówienia. 

3.6 Czas realizacji zmówienia wynosi średnio od 10 do 25 dni roboczych, maksymalnie 35 dni roboczych. 

3.7 Firma Better Home NIP: 669-24-35-147 wystawia fakturę za usługę pośrednictwa  i wysyła je w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego. Możliwe jest wysłanie faktury listownie na adres kupującego - koszty przesyłki listu poleconego pokrywa strona kupująca.

3.8 Rachunek będzie zawierał nazwę usługi – Usługa w zakresie pośrednictwa sprzedaży. W treści rachunku będzie wyszczególniona cena za usługi pośrednictwa. 

3.9 Środki pieniężna otrzymane od Kupującego za zakup towaru przekazywane są dostawcy. 

3.10 Całościowa cena zakupu zawiera koszty usługi pośrednictwa wykonywanego przez firmę Better Home oraz koszt produktu zamawianego u dostawcy. 

3.11 Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności firma nie realizuje przesyłek za pobraniem, przesyłki kurierskiej ani odbioru osobistego. 

3.12 Nie odpowiadamy za nieodebrane przesyłki przez klienta, gdy Poczta Polska wystosowała do klienta podwójne awizo. 

3.13 Na kliencie ciąży obowiązek celny: Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w Unii Europejskiej, przy czym „towary o niewielkiej wartości" oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.Podstawa prawna: rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009.

3.14 Jeśli kupujesz towar, który wysyłany jest do Ciebie spoza Unii Europejskiej, powinieneś wiedzieć, że podlega on rozliczeniu importu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówiona przesyłka może zostać poddana kontroli celnej. Efektem takiej kontroli może być konieczność zapłaty podatku VAT i cła. 
Przedmioty importowane spoza Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAT.

3.15 Należność celno-podtkowa nie jest wliczona w cenę sprzedawanego towaru

4. Zwroty i reklamacje 

4.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest na dole strony. 

4.2 W przypadku zwrotu towaru, koszt przesyłki pokrywa kupujący – dotyczy zwrotu towarów bez podania przyczyny. W przypadku uwzględnionej reklamacji koszty wysyłki są zwracane kupującemu. 

4.3 Towar można odesłać wraz oświadczeniem odstąpienia od umowy na adres firmy. Odstąpienie od umowy należy również przesłać drogą e-mailową lub zgłosić telefonicznie. Dane kontaktowe firmy zostały określone w punkcie 1.2 nieniejszego Regulaminu. 

4.4 W przypadku odstąienia od umowy firma Better Home NIP: 669-24-35-14 zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. 

4.5 Kupujący powinien odesłać produkt na adres firmy Better Home podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował firmę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. 

4.6 Firma Better Home NIP: 669-24-35-14 dokona zwrotu pieniędzy na wskazany w oświadczeniu odstąpienia od umowy rachunek bankowy Kupującego. 

4.7 W przypadku zgłoszenia reklamacji należy przesłać na adres e-mail kontakt@akcesoriadotanca.pl dane Kupującego tj. imię, nazwisko, adres, nazwę towaru, nr zamówienia oraz opisać przyczynę reklamacji. 

4.8 W terminie 14 dni od dnia przekazania reklamacji,Kupujący dostanie odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Dostawa

5.1.Towar wysyłany jest bezpośrednio od producenta

5.2. Średni czas dostawy wynosi od 10 do 25 dni roboczych. 

5.3. Towar dostarczany jest przez Pocztę Polską

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Better Home NIP: 669-24-35-14 nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia. 

6.2 Better Home NIP: 669-24-35-14 nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495). 

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich w tym: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów. 

6.4 Klient zawierając umowę pośrednictwa akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.